20% korting voor de maand Jumudal Ula Gebruik kortingscode 'Jumudal-Ula' bij het afrekenen.
Diykur logo

Laatst bijgewerkt: november 15, 2023

Lees deze Gebruiksvoorwaarden (“Voorwaarden”, “Gebruiksvoorwaarden”) zorgvuldig door voordat u de website https://v2.diykur.com (de “Service”) gebruikt die wordt geëxploiteerd door Diykur Woondecoratie (“wij”, “we”, of “onze”).

Uw toegang tot en gebruik van de Service is afhankelijk van uw acceptatie van en naleving van deze Voorwaarden. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle bezoekers, gebruikers en anderen die toegang hebben tot of gebruik maken van de Service.

Door toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de Service stemt u in met gebondenheid aan deze Voorwaarden. Als u het niet eens bent met enig deel van de voorwaarden, kunt u geen toegang krijgen tot de Service.

Accounts

Wanneer u een account bij ons aanmaakt, moet u ons informatie verstrekken die te allen tijde nauwkeurig, volledig en actueel is. Het niet nakomen hiervan vormt een schending van de Voorwaarden, wat kan leiden tot onmiddellijke beëindiging van uw account op onze Service.

U bent verantwoordelijk voor het beveiligen van het wachtwoord dat u gebruikt om toegang te krijgen tot de Service en voor alle activiteiten of acties onder uw wachtwoord, of uw wachtwoord nu bij onze Service is of bij een dienst van derden.

U stemt ermee in uw wachtwoord niet aan derden bekend te maken. U moet ons onmiddellijk op de hoogte stellen zodra u op de hoogte bent van een schending van de beveiliging of ongeoorloofd gebruik van uw account.

Intellectueel Eigendom

De Service en de originele inhoud, functies en functionaliteit ervan zijn en blijven het exclusieve eigendom van Diykur Woondecoratie en haar licentiegevers.

Links naar Andere Websites

Onze Service kan links bevatten naar websites van derden of diensten die niet eigendom zijn van of worden beheerd door Diykur Woondecoratie.

Diykur Woondecoratie heeft geen controle over en aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, privacybeleid of praktijken van websites van derden of diensten. U erkent en stemt er verder mee in dat Diykur Woondecoratie niet verantwoordelijk of aansprakelijk is, direct of indirect, voor enige schade of verlies veroorzaakt of beweerdelijk veroorzaakt door of in verband met het gebruik van of het vertrouwen op dergelijke inhoud, goederen of diensten die beschikbaar zijn op of via dergelijke websites of diensten.

We raden u ten zeerste aan de algemene voorwaarden en privacybeleid van websites van derden of diensten te lezen die u bezoekt.

Beëindiging

We kunnen uw account onmiddellijk beëindigen of opschorten, zonder voorafgaande kennisgeving of aansprakelijkheid, om welke reden dan ook, inclusief, maar niet beperkt tot, schending van de Voorwaarden.

Bij beëindiging eindigt uw recht om de Service te gebruiken onmiddellijk. Als u uw account wilt beëindigen, kunt u eenvoudig stoppen met het gebruik van de Service.

Alle bepalingen van de Voorwaarden die naar hun aard moeten overleven, blijven na beëindiging van kracht, inclusief, maar niet beperkt tot, eigendomsbepalingen, garantie-uitsluitingen, vrijwaring en beperkingen van aansprakelijkheid.

Disclaimer

Uw gebruik van de Service is op eigen risico. De Service wordt geleverd op basis van “AS IS” en “AS AVAILABLE”. De Service wordt geleverd zonder enige garanties van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, inclusief, maar niet beperkt tot, impliciete garanties van verhandelbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, niet-inbreuk of prestatie.

Toepasselijk Recht

Deze Voorwaarden worden beheerst en geïnterpreteerd volgens de wetten van Nederland, ongeacht de conflictregels.

Het nalaten van ons om enig recht of bepaling van deze Voorwaarden af te dwingen, wordt niet beschouwd als een afstand van die rechten. Als enige bepaling van deze Voorwaarden door een rechtbank ongeldig of niet-afdwingbaar wordt geacht, blijven de overige bepalingen van deze Voorwaarden van kracht. Deze Voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen ons met betrekking tot onze Service en vervangen en hebben voorrang boven eventuele eerdere overeenkomsten die we tussen ons zouden kunnen hebben met betrekking tot de Service.

Wijzigingen

We behouden ons het recht voor, naar eigen goeddunken, om deze Voorwaarden op elk moment te wijzigen of te vervangen. Als een herziening wezenlijk is, zullen we proberen ten minste 30 dagen van tevoren kennis te geven voordat nieuwe voorwaarden van kracht worden. Wat een wezenlijke wijziging vormt, zal naar eigen goeddunken worden bepaald.

Door door te gaan met het openen of gebruiken van onze Service nadat die herzieningen van kracht zijn geworden, gaat u akkoord met de gewijzigde voorwaarden. Als u het niet eens bent met de nieuwe voorwaarden, stop dan met het gebruik van de Service.

Contact met Ons Opnemen

Als u vragen heeft over deze Voorwaarden, neem dan contact met ons op.